Czech English
 

Plnič piva CF400

CF400

Zařízeni je koncipováno jako protitlaký plnič piva s neotáčející se plnící nádrží. Plnící nádrž je osazena dvěma plnícími ventily. Plnící ventily mohou být s evakuací, nebo bez evakuace. Pojmem evakuace je míněna možnost odsátí vzduchu ze skleněné lahve nebo pevného obalu.

Hlavními částmi zařízení jsou plnící nádrž jejíž velikost je dána počtem umístěných plnících ventilů, vlastní plnící ventily, dopravní čerpadlo, pneumatické klapky a ruční uzavírací armatury, regulační a odfukové ventily zajišťující požadovaný tlak v systému, přítlaky lahví, naváděcí karusel lahví, počítačové řízení stroje, nosný rám stroje s krytem. V případě požadavku na evakuaci je součástí stroje ještě vývěva. Na přání zákazníka, za příplatek, je možno vybavit stroj dosycováním piva.

V případě, že je plnič osazen plnícími ventily s evakuací je popis funkce stroje uveden v následujícím. V případě, že plnič nemá evakuační ventily v popisu funkce stroje odpadá fáze evakuační. Po obdržení signálu, že přítlaky stroje jsou ve spodní poloze vydá řídící systém stroje signál pohonu naváděcího karuselu lahví, který se roztočí a začne navádět prázdné lahve nad pneumatické přítlaky pod plnící ventily. Po dosažení požadované polohy se karusel zastaví a řízení zvedne přítlaky a tedy i lahve na plnící ventily. Po utěsnění hrdel lahví ve ventilech se otevřou evakuační ventily a vzduch z lahví je evakuačním kanálem a vývěvou z lahví odsát. Po ukončení evakuace se otevřou plnící ventily, čímž se láhve natlakují oxidem uhličitým a poté se i naplní.

Řízení stroje zkontroluje zda jsou plnící ventily uzavřeny a v případě, že ano, otevřou se odfukové ventilky a tím dojde k uvolnění tlaku v hrdelním prostoru lahví. Po odtlakování lahví sjedou přítlaky do spodní polohy, je provedena kontrola, zda jsou přítlaky dole a potom je vydán příkaz k pootočení karuselu, který odvede naplněné lahve do prostoru, odkud jsou ručně ze stroje odebrány. Zároveň jsou při pootočení karuselu pod plnící ventily přivedeny prázdné, vymyté lahve. Kontrola hladiny piva v nádrži probíhá automaticky. Celý cyklus se stále opakuje.

Pro snadnou manipulaci se strojem je vše umístěno na nosném rámu a základové desce stroje. Obsluha stroje je pro případ prasknutí natlakované lahve chráněna krytem z organického skla. Zařízení má svůj vlastní sanitační okruh, takže celý stroj lze po zapojení do sanitačního okruhu snadno čistit a proplachovat.

Celé zařízení je vyrobeno včetně nosného rámu z nerezavějící oceli. Veškerá použitá těsnění a materiály přicházející do styku s nápojem jsou zdravotně nezávadné. Zařízení je zákazníkovi dodáváno s kompletními doklady. Záruční doba je od jednoho do dvou roků, podle okolností.