Czech English
 

Výroba sirupů

Zařízení je určeno k výrobě sirupů z tekutého cukru. Výroba sirupů probíhá zcela automaticky na základě procedury, která je uložena v řídícím systému stroje.

Výroba sirupů probíhá tak, že do nádoby jsou dle receptury postupně dávkovány jednotlivé komponenty, ze kterých je sirup namíchán. Jednotlivé komponenty jsou postupně čerpány ze zásobníků, které jsou ke stroji připojeny potrubním systémem. Jedná se především o kyselinu citronovou, jednotlivé báze, tekutý cukr, konzervant a vodu. Příprava roztoku kyseliny citronové probíhá oddělení v rozpouštěcím tanku. Odměření přesné dávky jednotlivých komponentů je zajištěno indukčním průtokoměrem.

Hlavní složkou vyráběných sirupů je tekutý cukr. Ten je dopravován čerpadlem ze skladu TC přes indukční průtokoměr do míchací nádrže.

Po ukončení dávkování jednotlivých komponent je vsázka tanku zamíchána. Intenzivní míchání vsázky je zajištěno míchacím ejektorem.

Zařízení je možno použít i k výrobě sirupů z umělých sladidel.

K řízení stroje je použit řídící systém dle volby zákazníka. Stroj pracuje v plně automatickém provozu, obsluha stroje volí jednotlivé režimy provozu, najíždí stroj do provozu a volí jednotlivé výrobní procedury. Pokyny k řízení stroje zadává obsluha přes LCD dotykový panel. Stroj nepotřebuje žádnou obsluhu v průběhu výroby sirupů.

Výrobník sirupů má vlastní sanitační systém, který je navržen tak, aby bylo možno zapojit stroj do sanitačního okruhu spolu s výrobníkem nápoje a plničem. Stroj je samozřejmě možno sanitovat i samostatně. Sanitační režim volí obsluha stroje na ovládacím panelu.

Výrobník sirupů má vlastní rám, který umožňuje zákazníkovi dobrou manipulaci se strojem. Všechny komponenty, přicházející do styku s nápojem, jsou vyrobeny z nerezavějící oceli nebo z jiných, zdravotně nezávadných materiálů.

Na stroj je poskytována záruka minimálně 12 měsíců.