Czech English
 

Výroba tekutého cukru

Zařízení na výrobu tekutého cukru (TC) je určeno k rozpouštění cukru krystalu ve vodní lázni. Tím vzniká surovina pro výrobu sirupů, tekutý cukr.

Výroba tekutého cukru může probíhat teplou nebo studenou cestou. Při výrobě TC teplou cestou dochází současně ke sterilizaci vsázky TC. Zákazník si může volit dobu sterilizace a teplotu rozpouštění.

K ohřevu vsázky při rozpouštění cukru krystalu se využívá přehřáté páry.

Zákazník si může volit buď namátkovou kontrolu refrakce vyráběného TC nebo kontrola refrakce může probíhat kontinuálně automaticky. Na zařízení lze vyrobit TC s refrakcí do 70 Brix. Množství napouštěné vody je řízeno automaticky.

Při návrhu zařízení pro výrobu TC byl kladen velký důraz na maximální využití vložené energie, která je potřebná pro výrobu TC teplou cestou. Při výrobě TC teplou cestou je vedlejším produktem užitková voda, jejíž teplota může být až 75o C. Tato voda se jímá a může být dále využita v technologickém procesu výroby nápojů nebo sirupů.

Součástí výrobní technologie TC je filtrace TC na svíčkovém filtru a deskový výměník, na kterém se TC ochlazuje na skladovací teplotu cca 25o C.

Minimální výkon zařízení je 2 t/h.

Celý stroj je samozřejmě sanitovatelný v okruhu.

K řízení stroje je použit řídící systém dle volby zákazníka. Stroj pracuje v plně automatickém provozu, najíždí stroj do provozu a volí jednotlivé výrobní procedury. Pokyny k řízení stroje zadává obsluha přes LCD dotykový panel. Stroj nepotřebuje žádnou obsluhu v průběhu výroby TC.

Výrobník tekutého cukru má vlastní rám, který umožňuje zákazníkovi dobrou manipulaci se strojem. Všechny komponenty, přicházející do styku s tekutým cukrem, jsou vyrobeny z nerezavějící oceli nebo z jiných, zdravotně nezávadných materiálů.

Na stroj je poskytována záruka minimálně 12 měsíců.