Czech English
 

Průtočný pastér nápojů typ PF

Zařízení je navrženo jako průtočný pastér sloužící k pasteraci sycených a nesycených nápojů nebo jiných kapalin. Zařízení může pracovat buď zcela automaticky nebo je jeho obsluha ruční.

Princip funkce stroje je popsán v následujícím textu. Nejdůležitější součástí průtočného pastéru je vlastní nerezový výměník. V tomto výměníku dochází k předehřevu chladné kapaliny kapalinou, kterou chceme ochladit. Ohřívaná kapalina je čerpadlem nasávána ze zásobního tanku a je tlačena do rekuperační sekce. Po průchodu kapaliny touto sekcí je předehřátá kapalina vedena do ohřívací sekce, kde je zahřáta na požadovanou pasterační teplotu. Ohřev pasterované kapaliny ve výměníku je zajištěno horkou vodou. Tato voda je ohřívána v parním výměníku nebo v nádrži a její teplota je udržována na konstantní hodnotě. Pasterovaná kapalina je po dosažení požadované teploty vedena do výdržníku. Průchod touto sekcí určuje dobu pasterace tzn. počet pasteračních jednotek. Po průchodu výdržníkem je kapalina vedena do rekuperační sekce, kde předehřívá studenou vstupní kapalinu. Po průchodu rekuperační sekcí je nutno ještě kapalinu dochladit na požadovanou teplotu. Toto se děje v chladící sekci výměníku. Pasterovaná kapalina dochlazuje buď ledovou vodou a nebo jiným chladícím médiem. Po průchodu touto sekcí je kapalina vedena do vyrovnávací nádrže. Objem vyrovnávací nádrže je dán výkonem pastéru. Tato nádrž slouží k vyrovnání nerovnoměrnosti odběru kapaliny po provedené pasteraci.

Zařízení je vybaveno vlastním řídícím systémem. Obsluha stroje je v podstatě jednoduchá a spočívá v zapnutí stroje a volbě počtu tzv. pasteračních jednotek na displeji ovládacího panelu.

Veškeré součásti stroje včetně rámu jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. Pryže použité k těsnění jsou zdravotně nezávadné a vhodné k použití v potravinářském průmyslu. Stroj je dodáván s patřičnými doklady a záruční doba je jeden až dva roky.