Czech English
 

Pasterace nápojů vodním sprchováním typ PS

PS

Zařízení na pasteraci nápojů vodou je koncipováno jako vodní, sprchový pastér. K pasteraci nápoje, který je stočen do obalů a uzavřen, dochází sprchováním obalů vodou ohřátou na požadovanou pasterační teplotu. Ohřev vody potřebné pro pasteraci je prováděn přes výměník parou, nebo elektrickou energií. Pasterační křivka je libovolně nastavitelná tzn., že teploty a časové prodlevy lze volit dle požadavků na teplotu a dobu pasterace. Dosažení pasterační teploty nápoje je postupné. Totéž platí pro ochlazování nápoje v obalech. Konečná výstupní teplota je dána teplotou chladící vody. Dodržení a kontrola veškerých teplot a časů je hlídána řídící programovatelnou jednotkou. Teplá voda potřebná pro pasteraci nápoje je čerpadlem vytlačována do rozváděcích ramp, na kterých jsou umístěny sprchovací trysky. Průchodem vody těmito tryskami dochází ke sprchování obalů a tím k jejich ohřevu. Pokud je stroji ve fázi ochlazovací, čerpadlo vytlačuje do ramp a sprchovacích trysek chladící vodu, která ochlazuje obaly a tím i nápoj uvnitř obalů.

Součástmi zařízení je vlastní pasterační skříň, která je umístěna na samonosném rámu, zavážecí dvoupodlažní vozík, na který se vyrovnávají obaly s nápojem, výměník pro ohřev vody příp. elektrické topné tyče, čerpadlo, řídící jednotka a příslušné uzavírací a regulační armatury a filtr na pasterační vodu. Povrch pastéru je tvořen izolačními panely tak aby nedocházelo k  tepelným ztrátám. Vnitřek pastéru je vyroben z nerezového leštěného plechu. Zařízení je umístěno na stavitelných nohách umožňujících jeho srovnání do vodorovné polohy.

V zařízení není možné pasterovat obaly s etiketami. Na přání zákazníka lze dodat dva zavážecí vozíky, tak aby jeden byl s obaly v pasteračním cyklu a na druhý byly ukládány obaly určené k pasteraci. Po ukončení pasterace se vozíky vymění a celý cyklus se opakuje. Zařízení je určeno pro linky o malém a nižším středním výkonu.

Pastér je vyroben výhradně z nerezavějící oceli, je plně sanitovatelný a vyhovuje požadavkům kladeným na zařízení provozovaná v potravinářském a nápojovém průmyslu. Zařízení je dodáváno s kompletními doklady.