Czech English
 

Systém CryoCIP

CryoCIP

Systém čištění CryoCip je nová generace čištění v potravinářském průmyslu bez použití vody a chemických roztoků . K čištění povrchů se používá krystalků suchého ledu.

Systém CryoCIP čištění metodou suchého ledu zajistí, aby veškerá nečistota z čištěného povrchu zmizela. Systém ovšem umí také zajistit, aby zbytek produktu byl znovu použit při výrobě. Látka odstraněná z čištěného povrchu je odsávána a soustředěna do odlučovače a pokud jde o zbytek produktu, je možno ho přidat zpět do výroby.

Systém CryoCIP je automatickou stanici, jejíž automatika je integrována do sanitačního procesu potravinářské nebo jiné výrobní firmy.

Princip čištění suchým ledem:

  • CryoCIP čistí sledovaný povrch pomocí krystalků suchého ledu o velikosti 1,7 – 5 mm.
  • Principielně probíhá sanitace tak, že čištěný povrch je vystaven proudu krystalů suchého ledu, který je na čištěný povrch směrován tryskou. K čištění se proto využívá kinetické energie krystalů suchého ledu, které narážení na čištěný povrch rychlostí až 300 km/h. Při nárazu krystalů na čištěný povrch dochází k jejich roztříštění a odpaření. Efektem je uvolnění nečistoty a její odfouknutí.
  • Čištěný subjekt sám o sobe není nijak porušen při tryskání suchým ledem a nevzniká ani žádné porušeni při ochlazeni subjektu, které nastává po tryskání čištěné plochy suchým ledem. Nedochází ani ke kondenzaci vody uvnitř čištěných nádrží nebo k poškození námrazou.
  • Teplota suchého ledu je - 78,8° Celsia
  • Koncept CryoCIP může být integrován jako výhradní nebo také jako částečné mycí zařízení v menší ale i velké společnosti. V případě centrálního systému je třeba zakoupit i zařízení na výrobu ledových krystalků, které jsou používány při čištění. Výroba krystalků probíhá pouze v okamžiku, kdy je CryoCIP v činnosti. Není třeba se tedy starat o distribuci již vyrobeného suchého ledu a odpadá tak i nutnost suchý led skladovat.

Princip CryoCIP Belt

Systém je určen k čištění různých typů dopravníků z jedné nebo obou stran. Šířka pásu leží v rozmezí ( 200 - 3 000 ) mm. Krystaly suchého ledu jsou přivedeny nad pás pomocí rozprašovací trysky, která se pohybuje nad pásem. Nečistoty jsou současně odsávány do odlučovače. Systém je schopen vyčistit ( 2 – 50 ) m2 v závislosti na stupni znečištění. CryoCIP Belt může být napevno připevněn k lince nebo může být použit jako přenosná mycí jednotka.

Princip CryoCIP Washer

Tento systém je určen do těch provozů, kde potravinářská výroba probíhá v pecích a výrobky se ukládají a plechy. Plechy se ukládají do stojanů a stojany se zaváží do komory mycího zařízení. V komoře se pohybuje tryska nahoru a dolů, ze které proudí krystaly suchého ledu, a současně stojan rotuje. Tento princip zajišťuje odstranění nečistot z čištěných ploch. Toto zařízení je vhodné pro cukráře a pekaře.

Princip CryoCIP Rotary

Tento systém se využívá k čištění tanků většinou netlakových a k čištění skladovacích sil do výšky cca 30m.

Pilety suchého ledu jsou přiváděny do trysky, která rotuje ve dvou rovinách na sebe kolmých. Rychlost rotace trysky v obou rovinách je možno plynule regulovat a to nezávisle na sobě. Princip sanitace je stejný jako v předešlých případech. Nečistota je proudem pilet suchého ledu tryskán z povrchu tanku a současné odsáván do separačního cyklonu. K dopravě pilet suchého ledu do trysky se využívá stlačeného vzduchu.