Czech English
 

Plnič a výrobník nápojů s uzavíračkou CF 400 U

CF400U

Zařízeni je koncipováno jako protitlaký plnič sycených nápojů s neotáčející se plnící nádrží. Plnící nádrž je osazena dvěma plnícími ventily. Zařízení je schopno plnit nápoj do lahví PET o libovolném objemu. Stroj je osazen dále dvouhlavou pneumatickou uzavíračkou PET uzávěrů se zásobníčkem uzávěrů.

Po obdržení signálu, že přítlaky stroje jsou ve spodní poloze, vydá řídící systém stroje signál pohonu naváděcího karuselu lahví, který se roztočí a začne navádět prázdné lahve nad pneumatické přítlaky pod plnící ventily. Po dosažení požadované polohy lahví pod plnícími ventily se karusel zastaví a pneumatické přítlaky zvednou láhve do plnících ventilů. Po vystoupání hladiny nápoje k plynovým trubkám se plnění lahví ukončí a plnící ventily se uzavřou.

Řídící systém stroje zkontroluje, zda jsou plnící ventily uzavřeny. Poté dojde k uvolnění tlaku v hrdelním prostoru lahví. Po odtlakování lahví sjedou přítlaky do spodní polohy, proběhne kontrola, zda jsou všechny přítlaky dole a poté dojde k pootočení karuselu. Zároveň jsou při pootočení karuselu pod plnící ventily přivedeny prázdné, vymyté lahve. Při pootáčení karuselu si hrdla plných lahví odeberou ze zásobníku uzávěrů a podávací kostky uzávěr. Naváděcí karusel se potom zastaví v poloze, ve které jsou dvě prázdné lahve pod plnícími ventily, dvě plné lahve pod uzavíracími hlavami pneumatické uzavíračky. Po zastavení karuselu vydá řídící systém stroje signál ke zvednutí přítlaků uzavíračky. Po najetí lahví s uzávěry na uzavírací vřetena se vřetena roztočí a tím našroubují uzávěry na hrdla lahví. Po uzavření lahví sjedou přítlaky do spodní polohy. Po kontrole naplnění lahví a jejich uzavření se karusel opět pootočí, obsluha vyjme naplněné a uzavřené lahve ze stroje a na jejich místo vloží láhve prázdné a vymyté. Kontrola hladiny nápoje v nádrži probíhá automaticky a v případě potřeby se spouští čerpadlo, které kapalinu dopravuje do zásobní nádrže a při jejím průchodu sytící sekcí zároveň sytí. Celý cyklus se takto stále opakuje. Zařízení má svůj vlastní sanitační okruh, takže celý stroj lze po zapojení do sanitačního okruhu snadno čistit a proplachovat.

Pro snadnou manipulaci se strojem je vše umístěno na nosném rámu a základové desce stroje. Celé zařízení je vyrobeno včetně nosného rámu z nerezavějící oceli. Veškerá použitá těsnění a materiály přicházející do styku s nápojem jsou zdravotně nezávadné. Zařízení je zákazníkovi dodáváno s kompletními doklady. Záruční doba je od jednoho do dvou roků, podle okolností.