Czech English
 

Pasterace nápojů parou typ PAP

PAP

Zařízení na pasteraci nápojů parou je navrženo jako izolovaná komora, do které se přivádí přehřátá pára a tím se reguluje pasterační teplota nápoje. Nápoj připravený k pasteraci je stočen do obalů, uzavřen, obal může mít etiketu a obaly musí být umístěny do přepravek. Pasterační křivka je libovolně nastavitelná tzn., že teploty a časové prodlevy lze volit dle požadavků na teplotu a dobu pasterace. Náběh pasterační teploty je postupné, není strmé. Pastér může mít na přání zákazníka vzduchové dochlazování obalů. Konečná výstupní teplota je dána teplotou ochlazovacího vzduchu v případě, že pastér je vybaven ochlazováním vzduchem. Dodržení a kontrola veškerých teplot a časů je hlídána řídící programovatelnou jednotkou.

Součástmi zařízení je vlastní pasterační skříň, která je umístěna na samonosném rámu.Ve skříni pastéru jsou zhotovena tři podlaží, která nesou přepravky, ve kterých jsou umístěny obaly. Dále je to parní registr, který rozvádí rovnoměrně páru ve skříni pastéru, řídící jednotka a příslušné uzavírací a regulační armatury a prvky. Povrch pastéru je tvořen tepelnými, izolačními panely tak, aby nedocházelo k  tepelným ztrátám.

Vnitřek pastéru je tvořen nerezovým leštěným plechem. Zařízení je umístěno na stavitelných nohách umožňujících jeho srovnání do vodorovné polohy a úklid podlahy pod vlastním strojem. Jak je uvedeno výše, v zařízení je možné pasterovat obaly s etiketami za použití speciálního lepidla firmy HENKEL. Zařízení je určeno pro linky o malém a nižším středním výkonu.

Pastér je vyroben výhradně z nerezavějící oceli, je plně sanitovatelný a vyhovuje požadavkům kladeným na zařízení provozovaná v potravinářském a nápojovém průmyslu. Zařízení je dodáváno s kompletními doklady.