Czech English
 

Technologie pro úpravu vody typ TUV

TUV

Zařízení slouží k úpravě vody čerpané ze studny, nebo jdoucí z předřazené filtrace, příp. z odželezovacího filtru

Vlastní technologie na úpravu vody se skládá z hrubé filtrace vody, jemné filtrace vody, UV záření, které slouží k mikrobiologickému ošetření vody před vstupem do výrobníku syceného nápoje, zásobní nádrže na přefiltrovanou vodu o objemu 1000 až 5000 l, čerpadla, pneumatických a ručních uzavíracích armatur, jednoduchého elektrického řízení chodu technologie a nosného rámu stroje. Na tento nosný rám stroje jsou umístěny všechny komponenty technologie. Nosný rám umožňuje snadnou dopravu a přemístitelnost zařízení u konečného uživatele. Velikost zásobní nádrže je dána požadovaným výkonem technologie.

Funkce zařízení je následující. Řízení technologie provede kontrolu, že v nádrži není žádná zbytková voda a otevře pneumatickou klapku přívodu vody, příp. uvede do provozu čerpadlo čerpající vodu ze studny. Do zásobní nádrže začne přes hrubý a jemný vodní, rukávový filtr natékat voda. Po dosažení maximální hladiny v zásobní nádrži je přítok vody zastaven. Nyní čerpadlem technologie, které je ovládáno následujícím strojem, je voda dopravována přes UV záření do následujícího stroje, obvykle do výrobníku syceného nápoje. Po dosažení minimální hladiny v zásobní nádrži se opět otevře pneumatická klapka, nebo se pustí čerpadlo a celý cyklus se opakuje. Zařízení je vybaveno vlastním sanitačním systémem, takže ho lze velmi snadno sanitovat po připojení do sanitačního okruhu.

Veškeré součásti jsou v nerezovém provedení splňujícím požadavky pro potravinářské provozy. Zařízení je zákazníkovi dodáváno s kompletními doklady. Záruční doba je od jednoho do dvou roků, podle okolností.