Czech English
 

Plnič a výrobník nápojů CF250

CF250

Zařízení je navrženo jako jednoduchý protitlaký plnič nápojů se sytící sekcí . V této sekci probíhá nasycení nápoje, případně jeho dosycení pokud se jedná o pivo. Výkon zařízení je 250 lahví o objemu 0,5 l. Pro ostatní objemy je výkon nutno přepočítat. Na zařízení je možno plnit skleněné lahve a po malé úpravě i celý sortiment lahví PET. PET lahve jsou drženy za hrdlo.

Zařízení je určeno pro malé výrobce nápojů, případně pro minipivovary.

Principiálně stroj pracuje takto. Obsluha stroje zaplaví nápojový filtr a čerpadlo nápojem a uvede stroj do provozu stisknutím tlačítka START. Rozeběhne se čerpadlo a začne se sytit nápoj, který je veden do plnicí nádoby. Po dosažení maximální hladiny v plnící nádrži se čerpadlo automaticky vypne.

Obsluha otevře kryt stroje a na přítlaky lahví, které jsou ve spodní poloze, vloží skleněný obal. Po vložení lahví na talířky přítlaků zavře bezpečnostní kryt.

Na ovládacím panelu stroje obsluha zvolí typ provozu. Může volit ze dvou typů provozu, ručního nebo automatického. Normálně stroj pracuje v automatickém provozu. Ruční provoz slouží k odladění stroje při změně sortimentu vyráběného nápoje.

Při zvolení automatického provozu všechny kroky probíhají automaticky. Hladina nápoje v plnící nádrži je udržována mezi maximem a minimem rovněž automaticky. Úroveň nasycení nápoje oxidem uhličitým řídíme tlakem v sytící části stroje.

Zařízení má svůj vlastní sanitační okruh, takže celý stroj lze po zapojení do sanitačního okruhu snadno čistit a proplachovat.

Veškeré součásti stroje včetně rámu jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. Pryže použité k těsnění jsou zdravotně nezávadné a vhodné k použití v potravinářském průmyslu. Stroj je dodáván s patřičnými doklady a záruční doba je jeden až dva roky.