Czech English
 

Filtrace oxidu uhličitého pro výrobu nápojů

V provozech, ve kterých jsou vyráběny, syceny a uchovávány nápoje obsahující oxid uhličitý je třeba tento oxid uhličitý, i když je potravinářský, filtrovat. Tato filtrace se vsazuje do potrubního systému mezi odpařovací stanici oxidu uhličitého a výrobník syceného nápoje. Filtrace je dodávána v sestavě hrubý filtr, jemný filtr, pachový filtr s aktivním uhlím a sterilní filtr. Po průchodu plynu touto sestavou filtrů máme jistotu, že v oxidu uhličitém nebudou žádné nečistoty ani pachy a plyn bude v případě použití sterilního filtru sterilní. Velikost filtrů se navrhuje na základě průtočného množství plynu. Zařízení je zákazníkovi dodáváno s kompletními doklady. Záruční doba je od jednoho do dvou roků, podle okolností.